साहित्य


गजल

– विष्णु रैगाईँ याद पनि ऊ जस्तै प्यारा बनायोर मेरा पलपल अप्ठ्यारा बनायो गुलाबले थानामा